Prislista

Senast uppdaterad: 6-03-2017

När du handlar betalar du en mindre kostnad som kallas för en handelsavgift. Handelsavgiften är en procentandel av transaktionens storlek som även kallas för investeringens totalbelopp. Om du till exempel investerar 2 500 kr* i Google är transaktionens värde 2 500 kr. Innan du genomför köpet visar vi den exakta kostnaden nedanför knappen för köpet.

Aktier (utom italienska aktier)
Minsta kostnad 2,50 kr
Kostnad för totalbelopp Handelsavgift
0 — 50 000 kr 0,15%
Över 50 000 kr 0,12%
Italienska aktier
Minsta kostnad 8 kr
Kostnad för totalbelopp Handelsavgift
0 — 25 000 kr 0,20%
25 000 — 50 000 kr 0,18%
Över 50 000 kr 0,16%
*Det finns för närvarande en gräns för aktiehandel på 100 000 kr
Index (t.ex. UK100 INDEX)
Minsta kostnad 2,50 kr
Kostnad för totalbelopp Handelsavgift
0 — 50 000 kr 0,06%
50 000 — 250 000 kr 0,05%
250 000 — 750 000 kr 0,04%
750 000 kr + 0,03%
Valutor (utom bitcoin)
Minsta kostnad 2,50 kr
Kostnad för totalbelopp Handelsavgift
0 — 50.000 kr 0,05%
50 000 — 250 000 kr 0,04%
250 000 — 750 000 kr 0,03%
750 000 kr + 0,02%
Bitcoin
Minsta kostnad 2,50 kr
Kostnad för totalbelopp Handelsavgift
0 — 50 000 kr** 0,55%
**Handel med Bitcoin har för närvarande en högsta gräns på 50 000 kr
Råvaror (t.ex guld eller olja)
Minsta kostnad 2,50 kr
Kostnad för totalbelopp Handelsavgift
0 — 50 000 kr 0,10%
Över 50 000 kr 0,08%

Multiplikator (+exempel!)

Med BUX kan du även använda en multiplikator. Det betyder att du använder en så kallad hävstång. Om du till exempel investerar 2 500 kr i Google och ställer in multiplikatorn på 3 investerar du tre gånger ditt belopp, det vill säga 7 500 kr, i Google.

Fördelen med att använda multiplikatorn är att du kan göra större transaktioner med mindre belopp. Det gör även att du kan få ut en vinst snabbare. Nackdelen är dock att du kan förlora pengar snabbare när det inte går som planerat. Därför bör du alltid iaktta försiktighet!

När du använder multiplikatorn är totalbeloppet detsamma som det investerade beloppet multiplicerat enligt multiplikatorn. I exemplet ovan är det 7 500 kr. Men kom ihåg: med BUX kan du aldrig förlora mer pengar än vad du sätter in. Därför är den största möjliga totala förlusten 2 500 kr.

Finansieringsavgift

I exemplet med multiplikatorn använder du pengar från BUX; du investerar 2 500 kr av dina egna pengar och BUX tillför 5 000 kr. För extrabeloppet betalar du ränta. Det kallas för finansieringsavgiften. Avgiften debiteras varje dag kl. 23:00 GTM.

Räntan BUX tar ut genom finansieringsavgiften baseras på lokal ränta (dvs. Eonia i Europa). Det är ett vanligt sätt att bestämma ränta som banker använder för att debitera varandra. Utöver räntan debiterar vi 2,5% årligen. För Bitcoin är procentandelen 20%.

För att förklara finansieringsavgiften lite mer ingående kan vi använda oss av ett exempel:

Uträkning för finansieringsavgift – exempel

Låt oss säga att du investerar 1 000 kr i Facebook och ställer in multiplikatorn på 5 så att totalbeloppet blir 5 000 kr. Eftersom du själv investerar 1 000 kr reserverar vi de resterande 4 000 kr. Du betalar sedan en daglig ränta för beloppet på 4.000 Kr. – det kallar vi för finansieringsavgiften.

Finansieringsavgiften debiteras alltid dagligen. Om vi tänker oss att Eonias aktuella lokala ränta för en europeisk produkt är 0,2% innebär det att du betalar ett årligt intresse på 2,7% (0,2%+2,5%). Det räknas alltid ut 1 dag tillbaka. Räntan läggs därför på summan på 4 000 kr och rundas upp med 10 öre. I det här exemplet betyder det en daglig finansieringsavgift på 30 öre.

Exemplet ovan gäller när du tror att en investering kommer att öka i värde. Om du har valt att satsa på att aktien minskar i värde är finansieringsavgiften ofta lägre.

Uträkningen av finansieringsavgiften beror på vilken typ av investering du gör. Därför kan du alltid begära en mer detaljerad översikt där alla specifika uträkningar förklaras. Om du önskar en sådan översikt kan du skicka ett mail till support@getbux.com så återkommer vi gladeligen med den.

Skicka ett mail
Du riskerar ditt kapital. CFD passar inte alla investerare. Vänligen försäkra dig om att du är medveten om riskerna.