Prislista

Senast uppdaterad: 7-05-2018

När du handlar betalar du en mindre kostnad som kallas för en handelsavgift. Handelsavgiften är en procentandel av transaktionens storlek som även kallas för för handelns totala storlek. Om du till exempel investerar 2 500 kr* i CFD Google är transaktionens värde 2 500 kr. Innan du genomför köpet visar vi den exakta kostnaden nedanför knappen för köpet.

CFD Aktier (utom italienska aktier)
Minsta kostnad 2,50 kr
Handelns totala storlek Handelsavgift
0 — 50 000 kr 0,15%
Över 50 000 kr 0,12%
CFD Italienska aktier
Minsta kostnad 8 kr
Handelns totala storlek Handelsavgift
0 — 25 000 kr 0,20%
25 000 — 50 000 kr 0,18%
Över 50 000 kr 0,16%
*Det finns för närvarande en gräns för CFD aktiehandel på 100 000 kr
CFD Index (t.ex. UK100 INDEX)
Minsta kostnad 2,50 kr
Handelns totala storlek Handelsavgift
0 — 50 000 kr 0,06%
50 000 — 250 000 kr 0,05%
250 000 — 750 000 kr 0,04%
750 000 kr + 0,03%
CFD Index: China A50 & Singapore
Minsta kostnad 2,50 kr
Handelns totala storlek Handelsavgift
0 — 50 000 kr 0,12%
50 000 kr + 0,10%
CFD Valutor (utom bitcoin)
Minsta kostnad 2,50 kr
Handelns totala storlek Handelsavgift
0 — 50.000 kr 0,05%
50 000 — 250 000 kr 0,04%
250 000 — 750 000 kr 0,03%
750 000 kr + 0,02%
CFD Kryptovalutor
Minsta kostnad 2,50 kr
Produkt Handelsavgift
Bitcoin 0,55%
Ethereum 0,70%
Litecoin 1,50%
Bitcoin Cash 1,00%
Ripple 1,40%
Handelns totala storlek: 0 — 50 000 kr**
**Handel med CFD Kryptovalutor har för närvarande en högsta gräns på 50 000 kr
CFD Råvaror (t.ex guld eller olja)
Minsta kostnad 2,50 kr
Handelns totala storlek Handelsavgift
0 — 50 000 kr 0,10%
Över 50 000 kr 0,08%

Multiplikator (+exempel!)

Med BUX kan du även använda en multiplikator. Det betyder att du använder en så kallad hävstång. Om du till exempel investerar 2 500 kr i CFD Google och ställer in multiplikatorn på 3 investerar du tre gånger ditt belopp, det vill säga 7 500 kr, i Google.

Fördelen med att använda multiplikatorn är att du kan göra större transaktioner med mindre belopp. Det gör även att du kan få ut en vinst snabbare. Nackdelen är dock att du kan förlora pengar snabbare när det inte går som planerat. Därför bör du alltid iaktta försiktighet!

När du använder multiplikatorn är totalbeloppet detsamma som det investerade beloppet multiplicerat enligt multiplikatorn. I exemplet ovan är det 7 500 kr. Men kom ihåg: med BUX kan du aldrig förlora mer pengar än vad du sätter in. Därför är den största möjliga totala förlusten 2 500 kr.

Finansieringsavgift

I exemplet med multiplikatorn använder du pengar från BUX; du investerar 2 500 kr av dina egna pengar och BUX tillför 5 000 kr. För extrabeloppet betalar du ränta. Det kallas för finansieringsavgiften. Avgiften debiteras varje dag kl. 23:00 GMT.

Räntan BUX tar ut genom finansieringsavgiften baseras på lokal ränta (dvs. Eonia i Europa). Det är ett vanligt sätt att bestämma ränta som banker använder för att debitera varandra. Utöver räntan debiterar vi 2,5% årligen. För Bitcoin är procentandelen 20%.

CFD Kryptovalutor

För CFD kryptovalutor beror finansieringsavgiften på huruvida det är en lång position (pilen UPP) eller en kort position (pilen NER). För en lång position är finansieringsavgiften 20% av det totala beloppet för Bitcoin, och 25% av det totala beloppet för andra valutor. Avgiften beräknas årligen. För korta positioner dras ingen finansieringsavgift:

CFD Kryptovaluta                        Lång position                    Kort position

Bitcoin                                                 20%                                            0%

Ethereum                                            25%                                            0%

Litecoin                                               25%                                            0%

Bitcoin Cash                                       25%                                            0%

Ripple                                                  25%                                            0%

Vänligen notera att procentbeloppen är årliga och att de debiteras beroende på positionens totala belopp.

För att förklara finansieringsavgiften mer ingående kan vi använda följande två exempel:

Uträkning för finansieringsavgift – exempel

Låt oss säga att du investerar 1 000 kr i CFD Facebook och ställer in multiplikatorn på 5 så att totalbeloppet blir 5 000 kr. Eftersom du själv investerar 1 000 kr reserverar vi de resterande 4 000 kr. Du betalar sedan en daglig ränta för beloppet på 4.000 Kr. – det kallar vi för finansieringsavgiften.

Finansieringsavgiften debiteras alltid dagligen. Om vi tänker oss att Eonias aktuella lokala ränta för en europeisk produkt är 0,2% innebär det att du betalar en årlig ränta på 2,7% (0,2%+2,5%). Det räknas alltid ut 1 dag tillbaka. Räntan läggs därför på summan på 4 000 kr och rundas upp med 10 öre. I det här exemplet betyder det en daglig finansieringsavgift på 30 öre.

Exemplet ovan gäller när du tror att en investering kommer att öka i värde. Om du har valt att satsa på att aktien minskar i värde är finansieringsavgiften ofta lägre.

Uträkning av finansieringsavgift för kryptovalutor – exempel

Om du till exempel skapar en lång position (pilen UPP) och investerar 1 000 kr i CFD Ethereum med en multiplikator på 2 betyder det att du investerar sammanlagt 2 000 kr. För kryptovalutor dras en fast procentandel på som motsvarar 25% årligen på detta beloppet (2 000 kr).

Finansieringsavgiften dras alltid dagligen. För en lång position med Ethereum ligger finansieringsavgiften på 25%, vilket beräknas 1 dag bakåt i tiden. Räntan beräknas utifrån beloppet, 2 000 kr, och rundas sedan upp med 10 öre. I det här exemplet betyder det att du betalar en daglig finansieringsavgift på 1,4 kr.

För en kort position (pilen NER) betalas ingen finansieringsavgift för kryptovalutor, så ingen finansieringsavgift dras.

Uträkningen av finansieringsavgiften beror på vilken typ av investering du gör. Därför kan du alltid begära en mer detaljerad översikt där alla specifika uträkningar förklaras. Om du önskar en sådan översikt kan du skicka ett mail till support@getbux.com så återkommer vi gladeligen med den.

Skicka ett mail
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 77.7% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken att du kommer att förlora dina pengar.